The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Услуги за Техническо обучение за АП

Адитивните 3D технологии предлагат една изцяло нова вселена от възможности пред конструкторите. Отпадат 90% от ограниченията на съществуващите и наложени в практиката конвенционални технологии, но и носят със себе си нови специфични особености в проектирането, подготовката за 3D отпечатване и необходимост от познаването на стъпките на самия процес на 3D отпечатване.

Затова ние екипът на Индустриални 3D технологии ООД, не само предлагаме машини и консумативи за тях, а сме се погрижили, с придобиването на високотехнологичното оборудване, Вие нашите клиенти, да получите възможност да усвоите тънкостите в използването на тези технологии.

Затова сме изградили действащ научно-производствен център, където са монтирани реално действащи индустриални машини, които произвеждат реални детайли за индустрията. Тук можем да провеждаме специализирани обучения в различни насоки и аспекти на индустриалното адитивно производство.

Предлагани обучения:

  • Използване на специализиран софтуер за 3D принтиране;
  • Особености на проектирането на обекти за Адитивно производство;
  • Експлоатация, настройка и обслужване на предлаганите машини;
  • Свойства на материалите за Адитивно производство;
  • Постпроцесинг на детайли произведени с Адитивни технологии;
  • 3D сканиране, обработка и обратен инженеринг;
  • Други според специфичните нужди на клиента.

Адрес

BG 6000 Стара Загора, ул. "Кольо Ганчев" 107

Телефон

+359 (0) 42 661 000

+359 883 772 000

Fax

+359 (0) 42 661 000