The browser you are using is not supported.

Try one of them Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera

Медицински Системи и Решения

Уникалните 3D-Bioplotter®

Е, всъщност имаме три. Но когато медицинските изследователи и производители говорят за „биоплотер“, всъщност говорят за нашата технология за биопринтиране.

Признато в световен мащаб за лидер в областта на биопроизводството, 3D-Bioplotter семейството на EnvisionTEC се използва за новаторски медицински изследвания и биопроизводство. Стартирал през 2000 г., 3D-Bioplotter е най-използвания биопринтер на пазара, цитиран от най-много изследвания, в над 150 научни статии.

3D-Bioplotter® Starter Series

3D-Bioplotter Starter Series е предназначен за нови изследователски групи в областта на тъканното инженерство с малко изисквания при паралелна обработка на материали и автоматизация. Той се състои от същия основен хардуер и софтуер като другите два модела 3D-Bioplotter, но му липсва модулна способност и контрол на температурата на платформата. Серията 3D-Bioplotter Starter Series се предлага с 2 фиксирани високотемпературни глави.
Работен обем150 x 150 x 80 mm
XY резолюция30 µm
Основни пазариБиотехнологии

3D-Bioplotter® Developer Series

3D-Bioplotter Developer Series е предназначен за изследователски групи, които са нови в областта на тъканното инженерство, както и за специализирана употреба, където ограничените възможности все още могат да отговарят на изискванията. Той се състои от същия основен хардуер и софтуер като серията на производителя с намалена функционалност по отношение на позициите на камерата и парка, но все още може да използва UV втвърдяваща глава и опционална нагреваема платформа.
Работен обем150 x 150 x 140 mm
XY резолюция30 µm
Основни пазариБиотехнологии

3D-Bioplotter® Manufacturer Series

3D-Bioplotter System е универсален инструмент за бързо прототипиране за обработка на голямо разнообразие от биоматериали за компютърно тъканно инженерство (CATE), от 3D CAD модели и CT данни на пациента до физическото 3D скеле с проектирана и дефинирана външна форма и отворена вътрешна структура.
Работен обем150 x 150 x 140 mm
XY резолюция9 µm
Основни пазариБиотехнологии

Адрес

BG 6000 Стара Загора, ул. "Кольо Ганчев" 107

Телефон

+359 (0) 42 661 000

+359 883 772 000

Fax

+359 (0) 42 661 000